sobota, 2 marca 2013

ADOPTUJ KARDYNAŁA

Ruch  "Młodzież 2000" organizuje wielka ogólnoświatową akcję modlitewną za kardynałów, którzy będą wybierać papieża.  
Celem akcji jest "wymodlenie świętego, odważnego, gorącej wiary papieża". Inicjatywa skierowana jest do wszystkich, którzy chcą poprzez moc modlitwy przyczynić się do tego, by Duch Święty kierował i oświecał kardynałów podczas konklawe. "Młodzież 2000" zachęca do udziału osoby, którym zależy także na tym, by nowy papież był "skałą wiary". Wystarczy podać pod tym adresemhttp://adoptacardinal.org/ swoje imię, adres e-mail i dopisać podany kod. Zwrotnie otrzymasz imię i nazwisko kardynała za którego będziesz się modlić .       
Akcja nabrała niesamowitego tempa, do dzisiaj jest już ponad 180 tysięcy modlących się osób.  Weź i ty odpowiedzialność za swój Kościół, miej pośrednio udział w konklawe, niech twoja modlitwa będzie świadectwem.                                                                                              
 Gdyby ten pontyfikat zakończył się wraz ze śmiercią papieża, chrześcijanie   w innym kierunku skupili by swoją uwagę. Benedykt XVI wie, że na te tak trudne dla Kościoła czasy jego następca musi być wyjątkowym i świętym papieżem. Kościół hierarchiczny, poraniony od wewnątrz nie byłby w stanie przyjąć pełni darów Ducha św. w trakcie konklawe. Dlatego abdykacja była właściwym wyborem. W ten sposób darowany nam został czas na głęboką i ufną modlitwę  by wspomóc kardynałów w otwarciu się na moc Ducha św.