piątek, 12 czerwca 2015

Ożywić ducha misyjnego - IV Kongres Misyjny

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie
Dzieła Misyjne są organizatorem rozpoczętego dzisiaj tj 12 czerwca 2015r.,  IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Odbędzie się on w Warszawie.
Data Kongresu nie jest przypadkowa. W roku 2015
mija 50 rocznica wydania Dekretu Soboru Watykań-
skiego II o działalności misyjnej Kościoła „Ad Gentes”.
Obchodzimy  także 40. rocznicę opublikowania
adhortacji apostolskiej Pawła VI „Evangelii nuntiandi”
oraz 25. rocznicę ukazania się encykliki „Redemptoris
missio” św. Jana Pawła II. 
Te rocznice są kontekstem  IV Krajowego Kongresu Misyjnego.
Hasłem Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego
zapału” bezpośrednio nawiązuje do adhortacji
papieża Franciszka „Radość Ewangelii”. Papieska
adhortacja daje nowe impulsy do tego, co papież 
nazywa „misyjnym przeobrażeniem Kościoła”
Wskazuje  na konieczność duszpasterskiego i  misyjnego
nawrócenia. Mobilizuje Kościół do trwania w permanentnym
stanie misji. Papież pisze w niej o konieczności
przeobrażenia struktur kościelnych w duchu misyjnym.
Przypomina, że Kościół musi wyjść ku innym,
docierać na peryferie.