sobota, 17 października 2015

Niedziela Misyjna 18.10.2015


Od nawrócenia do misji

Bez autentycznego nawrócenia serca i umysłu, Ewangelia nie może być głoszona. Jednocześnie jeżeli nie otwieramy się na misje, na cały Kościół
w świecie, nawrócenie nie jest możliwe, a wiara staje się płytka i jałowa,
bo brak w niej całkowitego zawierzenia i pójścia na całość za Jezusem.

Od nawrócenia do misji” to hasło tegorocznej Światowej Niedzieli Misyjnej.
Co to znaczy nawrócić się? Dlaczego mam się nawracać? Jaka obecnie jest moja wiara? Czy ma wpływ na moje codzienne życie, na moje decyzje, postawy? Trochę pytań na które warto sobie odpowiedzieć.
Gdy jesteś zakochana(y), to chcesz całemu światu o tym opowiedzieć, radość przepełnia twoje serce, chcesz wszystkim opowiedzieć o swoim szczęściu.
Nie inaczej jest z Bożą miłością... zakochaj się w Bogu... a potem idź i opowiedz innym o tej najpiękniejszej z miłości, wykrzycz swoją radość, podziel się pokojem, obdarz życzliwością wszystkich ludzi.
Czym jest nawrócenie? Radosnym podążaniem za MIŁOŚCIĄ.

Światowa Niedziela Misyjna, ustanowiona została w 1926 przez papieża Piusa XI. Obchodzona co roku w przedostatnią niedzielę października, przypomina nam o tym, że Kościół Powszechny jest większy niż tylko nasza własna parafia, a wspólnota nie myśląca tylko o własnych potrzebach, jest wspólnotą prawdziwie misyjną. Wiara jest darem, który przeznaczony jest do dzielenia się z innymi. Sakrament Chrztu św. uczynił nas odpowiedzialnymi nie tylko za nasze zbawienie, jesteśmy także odpowiedzialni za naszych braci, za ich drogę wiary. Winniśmy być otwarci na drugiego człowieka : w domu, w szkole, w pracy, w parafii, także na tego oddalonego od nas nawet o tysiące kilometrów. Miłości nie możemy stawiać granic , im więcej człowiek kocha, tym staje się bogatszy wewnętrznie. Nosząc w sobie obraz Boga, który jest Miłością - sami nią przepełnieni - zanośmy ją ludziom. Nikt z nas nie jest samotną wyspą, wokół nas i daleko od nas są ludzie, którym powinniśmy podać dłoń i serce.
Nikt z nas nie wejdzie do nieba, jeśli nie znajdzie tam kogoś kto powie :
To dzięki tobie mogłem wejść do nieba.”
Kolejny raz staje przed nami okazja by nadrobić ewentualne zaniedbania
i odpowiedzieć z miłością na potrzeby Kościoła Misyjnego, przede wszystkim te duchowe , ale i materialne. Światowa Niedziela Misyjna nie jest sprawą tylko jednego dnia, jest pracą na cały rok dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla wspólnot parafialnych, które są motorem parafialnego życia. Od 19 lat ducha misyjnego stara się budzić w naszej parafii Liga Misyjna. Trzeba sobie jednak zadać pytanie: czy my jako grupa parafialna robimy to w wystarczający sposób? I czy cała wspólnota parafialna właściwie rozumie pomoc misjom?
Wśród wielu akcji misyjnych, w które tak bardzo angażują się nasi parafianie, ofiarni i bardzo wyczuleni na ludzką krzywdę, dobrze rozumiejący słowa Jezusa: ”Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych , Mnieście uczynili”, wydawać by się mogło zabrakło tej najważniejszej formy pomocy misjom – modlitwy. Starajmy się o tym pamiętać szczególnie w październiku , składając dar naszej modlitwy różańcowej w intencji misji, prosząc o święte powołania misyjne także z naszej parafii.
Gościć będziemy w tym roku Misjonarzy Afryki (Ojcowie Biali), którzy spotkają się z grupami parafialnymi, dziećmi i młodzieżą w szkołach, głosić będą Słowo Boże i opowiedzą o służbie na misjach w Afryce. Temu zgromadzeniu będzie także poświęcona wystawa misyjna.
W Niedzielę Misyjną zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, ogarnijmy modlitwą cały świat, tak jak zrobiliśmy to w czasie Światowej Dziecięcej Eucharystycznej Godziny Świętej. Zapraszamy także na coroczny kiermasz misyjny od niedzieli -18.X., który zakończymy tradycyjnie 1 listopada kawą
i kołoczem.

Papież Franciszek w orędziu na tegoroczną Niedzielę Misyjną pisze; <...Ci, którzy naśladują Chrystusa, nie mogą nie stać się misjonarzami i dobrze wiedzą, „że Jezus kroczy z nimi, rozmawia z nimi, oddycha z nimi. Dostrzegają Jezusa żywego towarzyszącego im pośród całego zaangażowania misyjnego”(Evangelii gaudium,266. Misje to pasja, którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi....>