czwartek, 28 marca 2013

Apel o modlitwę w Wielki Piątek

W Wielki Piątek módlmy się pomiędzy 12.00 a 15.00 o pokój dla świata i powrót do wartości moralnych naszych wspólnot. Niech Boże Przykazania, przykazanie miłości Boga i bliźniego, będzie oczywiste dla każdego człowieka w naszej ukochanej Polsce, w twojej parafii, w twojej wspólnocie modlitewnej, w każdej rodzinie, w każdym zespole, w każdej pracy, w każdym środowisku, w którym przebywamy. Jest wiele do zyskania i absolutnie nic do stracenia. Niech śmierć Jezusa na krzyżu nie będzie bezowocna!

Wyobraź sobie, co mogłoby się zdarzyć, gdyby każdy katolik na świecie modlił się na różańcu w tym samym dniu! Mamy przykład: w październiku 1573 r., kiedy Europa została ocalona przed inwazją potężnej floty tureckiej, poprzez odmawianie różańca przez wszystkich chrześcijan!

Tak więc, w Wielki Piątek, 29 marca 2013, módlmy się wszyscy na różańcu o pokój dla świata i powrót do wartości moralnych naszych wspólnot. Jeśli to możliwe, proszę: módlcie się na różańcu pomiędzy południem a godziną 15.00. Ponadto prosimy o przesłanie e-mailem tego komunikatu do każdego katolika na liście adresowej. Poproś, aby twoi odbiorcy przekazali list dalej, do każdego katolika z którym korespondują. Jednoczmy się w modlitwie różańcowej, jednej z najpotężniejszych istniejących modlitw, w powyższych intencjach, w jednym z najświętszych dni w naszym roku kościelnym. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich!

Gdy nosisz różaniec, szatana  boli głowa. Kiedy używasz go, on upada. Kiedy widzi on jak się modlisz,  mdleje. Módlmy się na różańcu w każdym czasie. Czy wiedziałeś, że gdy chcesz przekazać tę wiadomość, to szatan będzie próbował cię zniechęcić? Zatem: do przodu!, by pomóc przyspieszyć tryumf Matki Bożej! Wyślij ten list do rozmodlonych przyjaciół i zobacz, jak Duch Święty działa! Jest wiele do zyskania i absolutnie nic do stracenia!