czwartek, 24 kwietnia 2014


27 kwietnia 2014  - niedziela Bożego Miłosierdzia
kanonizacja 
Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma
i Jana XXIII - Papieża Dobroci i Pokojuczy wiesz że

   
  
     pewnego razu mały rzymianin zadał pytanie Ojcu św. - 
     - Ojcze św., dlaczego tak często wyjeżdżasz z Watykanu
      Papież uśmiechnął się i odpowiedział:
     - Bo tutaj nie ma całego świata. Nie wszyscy mieszkańcy naszej    planety, którzy
     chcą się ze mną spotkać, mogą włożyć do walizki ubrania i buty,  wsiąść do samolotu lub pociągu i przyjechać do mnie. Dlatego to ja  muszę do nich dotrzeć, by porozmawiać z nimi, opowiedzieć im o  wielu ważnych sprawach i pomodlić się wspólnie. czytaj blog misjonarz świata


niedziela, 20 kwietnia 2014

Alleluja ! Pan zmartwychwstał ! Radujmy się , Alleluja!

ZMARTWYCHWSTANIE naszego MISTRZA, NAUCZYCIELA i PANA,  to największy cud świata. Jezus zmartwychwstał by dać człowiekowi świadectwo, że nie ma takiej przeszkody, której nie dało by się pokonać wierząc w Boga. Wiele razy na pewno doświadczyłeś tego ty sam, wspomnij jak pomógł ci Jezus, gdy byłeś w potrzebie, jeżeli Mu całkowicie zaufałeś i zawierzyłeś. Przypomnij sobie te sytuacje, które po ludzku wydawały się beznadziejne, a  jednak wszystko skończyło się dobrze, bo wierzyłeś - że Jezus MOŻE WSZYSTKO, że z Jego pomocą i błogosławieństwem dasz radę i ZWYCIĘŻYSZ każde zło i niepowodzenie.
Te zwycięstwa nad grzechem i słabościami, to były twoje małe zmartwychwstania. Mocą Chrystusa zaczynałeś swoje życie na nowo. 
Życzę Wam wszystkim czytającym te słowa mocy wiary, która przemienia serca. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus Pan rozświetla codzienność, a pokój i Jego Błogosławieństwo niech obficie wypełnią Wasze życie.  Siła i moc płynąca ze Zmartwychwstania niech się stanie naszym udziałem, by trud ziemskiej wędrówki wydał wspaniałe owoce. 


sobota, 19 kwietnia 2014

czwartek, 17 kwietnia 2014

TRIDUUM PASCHALNE

Triduum Paschalne, to najważniejsze dni w całym roku. To męka i  śmierć  naszego Pana Jezusa Chrystusa wysłużyły nam zbawienie. W chaosie świątecznych przygotowań nie zapomnijmy o spotkaniu z naszym Zbawicielem. Bądźmy obecni na wieczornej Liturgii w te dni, a także znajdźmy czas na indywidualną modlitwę w kościele.
Nie można właściwie przeżyć Świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie zanurzywszy się najpierw w mękę i śmierć naszego Zbawiciela. Chrystus czeka na Ciebie!

czwartek, 10 kwietnia 2014

Źródła nabożeństwa do Najświętszych Ran

Z pism siostry Marii Marty Chambon - wizytki
Powierzając s. Marii Marcie to posłannictwo, Pan Jezus objawił jej jednocześnie nieocenione skarby płynące z tego nabożeństwa.
"Ten kto jest w potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran.
Kaci dobrze zrobili, iż przebili Mój Bok, Moje Ręce i Nogi, bo tym sposobem otworzyli źródła, z których przez całe wieki płynąć będą wody Mojego miłosierdzia."
"Trzeba powierzać wszystko Moim Boskim Ranom i przez ich zasługi pracować nad zbawieniem dusz."
"Nie lękajcie się wskazywać duszom na Moje Rany. Drogą Ran Moich prosto i łatwo idzie się do nieba."
"Moje święte Rany podtrzymują świat. Długiego czasu będzie potrzeba, zanim to nabożeństwo ugruntuje się".
"Cierniowa korona sprawia mi większe cierpienia aniżeli wszystkie inne Rany. Po ogrodzie oliwnym była ona dla mnie najsroższym z cierpień".

środa, 9 kwietnia 2014

Moja miłość jest większa niż twój grzechNie ma takich gorzkich łez
Nie ma takich smutnych chwil,
Których nie uleczy mój Bóg.

Wstanę ach poderwę się
Pootwieram wszystkie drzwi
Dobry Bóg przebaczył mój grzech.

Wielbię Cie Panie mój
Chcę się przytulić do Twoich stóp
Tańczyć dla Ciebie  chwały pieśń
niedziela, 6 kwietnia 2014

Wstrzymaj się w locie , stań na Golgocie
W ranach Jezusa gniazdo swe zwij.
Skrzydła swe białe, korne lecz śmiałe,
Uzbrój cierpieniem i dalej mknij.


Choć cię okoli, cierń co tak boli.
W sercu Jezusa zaczerpniesz moc.
Pójdziesz przez burze, choć gromy w chmurze,
Chociaż wygnania to walki noc....

Pod krzyżem pierzchnie twój ból i trwoga,
Bo łzę twą otrze Matuchna Droga,
Ona cię wzniesie ku niebu wzwyż!

Chciej mnie zrozumieć me biedne dziecię,
Droga w świętości jedna na świecie,
Miłość w cierpieniu, ofiara , krzyż.

s.Leona służebniczka starowiejska