środa, 23 października 2013

Trwa Tydzień Misyjny

(...)Ci, którzy otrzymawszy dar wiary, cieszą się nauką Chrystusa i uczestniczą w sakramentach Jego Kościoła, właśnie mocą przykazania miłości - i powiedziałbym - ze względu na solidarność miłości, nie mogą nie troszczyć się o miliony braci, którym nie została jeszcze zaniesiona Dobra Nowina. Winni oni uczestniczyć w działalności misyjnej, przede wszystkim przez modlitwę i ofiarę swoich cierpień. Jest to sposób współpracy najskuteczniejszy od chwili, kiedy właśnie przez mękę i krzyż Chrystus dokonał swojego odkupieńczego dzieła.

Winni następnie wspierać ją szczodrą pomocą konkretną, ponieważ w krajach misyjnych ogromne i niezliczone są potrzeby porządku materialnego. Te pomoce, zebrane przez Papieskie Dzieła Misyjne - centralny i oficjalny organ Stolicy Świętej dla animacji i współpracy misyjnej - będą następnie rozdzielane według sprawiedliwości i stosowności, między młode Kościoły. „Tym Dziełom - zauważa Sobór - słusznie należy się pierwszeństwo, ponieważ są środkiem do wpajania katolikom od dzieciństwa ducha prawdziwie powszechnego i misyjnego…”. (...)
fragment Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 1979 Jan Paweł II