niedziela, 14 kwietnia 2013

21-04-2013 - Niedziela Dobrego Pasterza


.-NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA-
"Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają"

Niedziela Dobrego Pasterza jest szczególnym dniem modlitw o liczne i święte powołania. Na każdym z nas spoczywa obowiązek modlenia się o nowych  powołanych, a także modlitwy za już powołanych, którzy pracują na niwie Bożej. Dziś bardzo często słyszymy krytykę Kościoła i księży. Powinniśmy jednak zapytać ilu z nas modli się za swych duszpasterzy  i za tych wszystkich, których Pan powołał do służby w Kościele.
"Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo" ( Łk 10, 2). 
Z woli Chrystusa kapłan jest konieczny w życiu Kościoła. Bez kapłana nie ma Eucharystii, bez kapłana nie ma możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty. Nie możemy troszczyć się o zbawienie tylko własnej duszy. Jesteśmy odpowiedzialni za cały Kościół, a ten odczuwa ogromny brak kapłanów. Z modlitwą o powołania kapłańskie niech łączy się nasza modlitwa o świętość dla kapłanów i łaski w  ogromie odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa .


POWOŁANIE   JEST   TAJEMNICĄ   BOŻEGO   WYBRANIA

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili,
i by owoc wasz trwał (J 15,9-17)