niedziela, 6 kwietnia 2014

Wstrzymaj się w locie , stań na Golgocie
W ranach Jezusa gniazdo swe zwij.
Skrzydła swe białe, korne lecz śmiałe,
Uzbrój cierpieniem i dalej mknij.


Choć cię okoli, cierń co tak boli.
W sercu Jezusa zaczerpniesz moc.
Pójdziesz przez burze, choć gromy w chmurze,
Chociaż wygnania to walki noc....

Pod krzyżem pierzchnie twój ból i trwoga,
Bo łzę twą otrze Matuchna Droga,
Ona cię wzniesie ku niebu wzwyż!

Chciej mnie zrozumieć me biedne dziecię,
Droga w świętości jedna na świecie,
Miłość w cierpieniu, ofiara , krzyż.

s.Leona służebniczka starowiejska