niedziela, 17 lutego 2013

NIEDZIELA "AD GENTES"


24 lutego 2013 r. - II Niedziela Wielkiego Postu  - niedziela "AD GENTES"
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami
„Pomagajmy misjonarzom w Roku Wiary”

Jak co roku, w II Niedzielę Wielkiego Postu pragniemy pamiętać o polskich misjonarzach i misjonarkach pracujących w 98 krajach świata. Na dzień dzisiejszy  wezwanie by iść na krańce świata usłyszało 2170 osób konsekrowanych i świeckich. 

Niedziela ta jest odpowiedzią na apel papieża Benedykta XVI, który w 2005 r. przemawiając do polskich biskupów powiedział między innymi : "...Bogu dziękuję za to, że wciąż darzy Polskę łaską licznych powołań.( ....) Mając na uwadze ogromne potrzeby Kościoła powszechnego, proszę Was, abyście zachęcali Waszych prezbiterów do podejmowania posługi misyjnej czy też pracy duszpasterskiej w krajach, w których brak duchowieństwa. Wydaje się, że jest to dziś szczególne zadanie, a nawet w pewnym sensie obowiązek Kościoła w Polsce. Posyłając jednak kapłanów za granicę, zwłaszcza na misje, pamiętajcie, aby zapewnić im oparcie duchowe i wystarczającą pomoc materialną".
Począwszy od 2006 roku w każdą drugą niedzielę Wielkiego Postu mamy okazję, aby naszą modlitwą, postem, cierpieniem i ofiarą wesprzeć naszych misjonarzy. Dzięki  ich ofiarnej  i często cichej pracy  świadectwo wiary, nadziei i miłości zagości w sercach wielu ludzi żyjących w krajach misyjnych.  Obowiązkiem Kościoła, który posyła kapłanów, siostry zakonne i świeckich na placówki misyjne jest także troska o duchowe i materialne wsparcie dla nich. Zebrane ofiary pomogą misjonarzom realizować dzieła ewangelizacyjne i humanitarne. 

Możliwe jest także SMS-owe wsparcie posługi polskich misjonarzy poprzez wysyłanie wiadomości o treści MISJE na numer 72032 (koszt 2, 44 PLN z VAT). 

Dzieci z Ligi Misyjnej będą kwestowały po każdej Mszy św.