niedziela, 15 kwietnia 2012

JEZU UFAM TOBIE

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Do kalendarza liturgicznego wpisane zostało w roku 1985 przez kard. Franciszka Macharskiego dla archidiecezji krakowskiej , a potem niektórzy biskupi polscy wprowadzili to Święto w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził Święto Miłosierdzia dla wszystkich diecezji w Polsce. 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Pragnienie Jezusa, przekazane Siostrze Faustynie w 1931 roku by "...pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę,(mówił Jezus) aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
Największą łaską jest obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu).Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Nie jest przypadkowy wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które kończy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Tajemnica miłosierdzia Bożego, najpełniej została objawiona w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga.
Pan Jezus, mówi: Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). Ostatnią deską ratunku jest ucieczka do Miłosierdzia Bożego. By jednak z niej skorzystać, trzeba wiedzieć, że ona jest, trzeba poznać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia i zwrócić się do Niego z ufnością.
W dniu święta obraz Miłosierdzia ma być publicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w duszach. Wierni powinni ten dzień przeżywać z czystym sercem, w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich.
W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.www.milosierdzieboze.pl/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz