wtorek, 1 maja 2012

Dzieci komunijne dzieciom misji

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, do którego należy Liga Misyjna, co roku zaprasza dzieci komunijne do aktywnego zaangażowania się w głoszenie Dobrej Nowiny. Chociaż jesteście jeszcze małe, też jesteście zobowiązane do głoszenia miłości Jezusa. Poprzez swoje uczynki, postępowanie i przykład życia, dajecie świadectwo o byciu chrześcijaninem.
Pan Jezus bardzo pragnie, by ludzie pomagali sobie wzajemnie, by nie było głodnych i cierpiących. Zanim wstąpił do nieba zostawił apostołom i nam wszystkim chrześcijanom zadanie:
 "Idźcie  na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu".
 To znaczy, że mamy wszystkim opowiadać co czynił Jezus i jak kochał każdego człowieka, ale mamy także zobowiązanie by Go naśladować. To zadanie Jezusa w specjalny sposób realizują misjonarze, wyjeżdżając do dalekich krajów, by głosić Ewangelię i troszczyć się o potrzebujących..
Wy kochane dzieci na misje nie wyjedziecie                 ( przynajmniej nie teraz), ale powinnyście wspierać trudną służbę misjonarzy swoją modlitwą. W ten sposób same stajecie się małymi misjonarzami. Jeszcze pełniej będziecie mogły to czynić angażując się w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, dlatego już teraz zapraszam Was na spotkania Ligi Misyjnej w każdą sobote o godzinie 11.00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz